Skip to content
May 20, 2012 / raduvisanmiu

Copacul cu Poezie Înflorit

Designul altFEL şi poezia Irinei Mavrodin, între spirit tehnic şi lirică poetică, se intersectează în proiectul “Copacul cu Poezie”. “Obiect ludic” asemănător bibliotecii, destinat depozitării literare, el este de o altă factură: “un organism viu, materie însufleţită”. În crengile sale sălaşuieşte eul liric. Ales ca o reprezentare simbolică pentru valorile forţei vitale, pomul cunoaşterii aparţine vieţii, afecţiunii şi dragostei, fericirii şi deplinei sănătăţi, prevestind dezvoltarea personalităţii când se umple de rod. Rodul lui în acest caz este poezia şi comunicarea. Ca reprezentant al schimbării şi reînnoirii, în cadrul TNCP, “Copacul cu Poezie” este un obiect, pretext de interacţiune şi “comunicare ludică”, în relaţie sinestezică şi materialitate asemenea  volumului de poezie, dar extrem de diferit. Poeziile Irinei Mavrodin “…. nu sunt propriu-zis confesiuni, indiscreţii sentimentale, ci notaţii obiective sau simbolice, jocuri de tot soiul, inclusiv de cuvinte. Trăsătura definitorie mi se pare tocmai aceea ludică şi infantilă, totul, fireşte, în regimul unui livresc difuz şi de neevitat” (N.Manolescu). Aşa cum spune poeta….  “Mâna care scrie (desenează), cea care pictează, cea care sculptează etc. sunt instrumentul prin care hazardul se transsubstanţializează în necesitate, iar necesitatea se regăseşte în hazard”. În sensul acesta, mâna artistului este o mână instrumentală, iar designul copacului s-a născut dintr-o necesitate dar şi din hazard, punte în timp şi spaţiu între un “utilizator” de poezie (cititor) şi autorul ei. În-fiinţarea copacului cu poezie s-a săvârşit într-o dublă determinare: cea a trebuinţei şi a neaşteptatului (hazardart), dar şi a comunicării.

2 Comments

Leave a Comment
  1. Alex(andra) / Jun 2 2012 10:35 am

    Copacul acesta e grozav.
    E rodul hazardului,dar si al necesitatii de a citi Poezie!

Trackbacks

  1. Anotimpul Florilor « copaculcuravase

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: