Skip to content
July 1, 2012 / raduvisanmiu

Vindecarea slugii sutaşului din Capernaum

  • EVANGHELIA APOSTOLULUI MATEI, Capitolul 8, versetele 5 – 13
  • 5 Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga
  • 6 şi-I zicea: „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog şi se chinuie cumplit.”
  • 7 Isus i-a zis: „Am să vin şi să-l tămăduiesc.”
  • 8 „Doamne”, a răspuns sutaşul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit.

 • 9 Căci şi eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostaşi, şi zic unuia: „Du-te!”, şi se duce; altuia: „Vino!”, şi vine; şi robului meu: „Fă cutare lucru!”, şi-l face.”
 • 10 Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat şi a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.
 • 11 Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor.
 • 12 Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”
 • 13 Apoi a zis sutaşului: „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta.” Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Sursa Foto:  “Duminica a 4-a după Cincizecime – Vindecarea slugii sutaşului“, ‘Hristos Împăratul Slavei’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: