Skip to content
November 7, 2012 / raduvisanmiu

Copacul cu proverbe româneşti

Lansat în cadrul “REAPAR prin DESIGN” (31 octombrie – 4 noiembrie 2012)

………………………………………………………………

Celor ce duc mai mult dorul, le pare mai dulce-odorul.

Din prisosul inimii grăieşte gura.

Faptele grăiesc mai apăsat decât vorbele.

Răspunsul blând înlătură mânia.

Norocu-i după cum şi-l face omul.

Învăţătura dată rău se sparge în capul tău.

Nu da binelui cu piciorul, că pe urmă-i duci dorul.

Rabdă, suflete, cât poţi, nu-ţi da taina către toţi!

Începutul fie cum o fi, sfârşitul să fie bine.

Ascultă tot, dar nu crede tot.

Înnegrind pe altul, nu te albeşti pe tine.

Cine nu primeşte sfat nu e nici de ajutat.

Pe toţi să-i asculţi, dar din mintea ta să nu ieşi.

Albina în gură ţine mierea cea mai dulce, şi în coadă acul cel mai otrăvitor.

Mai bine un măgar care te poartă, decât un cal care te trânteşte.

În ţara orbilor, chiorul este împărat.

Cine dă nu uită; uită cel care ia!

Frâiele de aur nu fac mai bun calul.

Fapta bună nu moare niciodată.

Câinele bătrân nu latră el degeaba.

Aruncă binele tău în dreapta şi în stânga şi la nevoi ai să-l găseşti.

Binele ce-l faci la oarecine, ţi-l întoarce vremea care vine.

Prin muncă şi stăruinţă vei ajunge la dorinţă!

Câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia.

Cum e faţa liniştită a izvorului curat, aşa-i viaţa celui care e cu Cerul împăcat.

chii sunt poarta către suflet.

Când te-a înşelat cineva odată, e de vină el.
Când te-a înşelat a doua ară, eşti de vină singur.

A fi domn e o-ntâmplare, a fi om e lucru mare.

Apa trece, pietrele rămân.

Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face.

Bate fierul cât e cald, că de se va răci, în zadar vei munci.

Nu încerca să fii ceea ce nu esti, căci al tău suflet ţi-l umileşti!

Omul cât trăieşte, învaţă.

Cine nu se leneveşte, aur şi-n piaţă găseşte.

Dragostea de mamă faţă de copil e mai preţioasă decât toată averea de pe pământ.

Degrabă să asculţi, târziu să grăieşti.
Şi la mânie cu totul să zăboveşti.

Piatra care te loveşte nu vine de departe.

Greşala recunoscută e pe jumătate iertată.

Pomul după roade se cunoaşte, iar omul după fapte.

Nu-ţi băga nasul unde nu-ţi fierbe oala.

Ce poţi face singur, nu aştepta de la alţii.

Orice muncă e frumoasă, dacă e pe plac aleasă.

Nu numai să cunoşti ceea ce se cuvine, ci să şi urmezi după cum se cuvine.

Munca înnoblează pe om.

Nu judeca o carte după copertă.

Dragostea este ca o grădină tânără: trebuie îngrijită şi întreţinută cu atenţie ca să dea rod.

Dacă vrei să prosperi un an, atunci cultivă cereale.
Dacă vrei să prosperi zece ani, plantează copaci.
Dacă vrei să prosperi timp de o viaţă, creşte oameni.

Darul nu după mărime, ci după dragoste se preţuieşte.

Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi!

Când ai pierdut războiul cu propria conştiinţă, ai câştigat.

Dacă minţi pe altul, te minţi pe tine!

Prietenul la nevoie se cunoaşte.

Hărnicia scoate datoriile, iar lenea le adună.

Mersul pe jos face piciorul frumos.

Unde nu-i cap, vai de picioare.

De ce îţi e frică, de aia nu scapi.

Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă şi-n traistă.

Soarta omului e mereu în mâinile lui.

>Buturuga mică răstoarnă carul mare.

Se tem doar aceia care au de pierdut ceva.

Vorba dulce mult aduce.

Paza bună trece primejdia rea.

Cine se scoală de dimineaţă, departe ajunge.

Dacă te porţi urât la tinereţe, vei muri cu tristeţe.

Numai cine nu munceşte, nu greşeşte.

Înţelepciunea vine odată cu vârsta.

Aşchia nu sare departe de trunchi.

O vorbă bună stinge focul mai repede ca apa.

Cine aleargă după doi iepuri, nu prinde niciunul.

Răzbunarea e arma prostului.

Speranţa este sămânţa tuturor, dar voinţa e floarea veşnică.

Ulciorul nu merge de multe ori la apă.

Ochii care nu se văd, se uită.

Nu alege comoara, alege cartea.

Graba strică treaba.

Orice şut în fund e un pas înainte.

Speranţa moare ultima.

Cu răbdarea treci şi marea!

Unirea face puterea.

Cum semeni, aşa culegi.

Cui pe cui se scoate.

Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea.

Unde-s mulţi, puterea creşte.

Încercarea moarte n-are.

Până nu faci foc, nu iese fum.

Acul e mic, dar scumpe haine coase!

Unde nu faci cocă, nu iese cozonac.

În tot răul e un bine.

Dacă pădurea n-a da coadă securei, pădurea n-ar putea fi tăiată.

A ierta e uşor, a uita e greu.

Amânarea e hoţul timpului.

Apa, cât de tulbure, tot stinge focul.

Fă ce poţi, când n-ai alta de făcut.

Fericit omul care se mulţumeşte cu ceva mai puţin decât are.

Înainte de a porunci, învaţă a te supune.

Îndoaie-te ca trestia şi vântul nu te va rupe.

Nu e învăţat cel ce citeşte cărţi, ci cel ce ştie ce citeşte.

Nu în mult stă bunul, ci în bun stă multul.

Omul ca umbra, îndată piere cum îi lipseşte lumina.

Unde-i inimă, acolo-i şi minte.

Înaintea înţelepţilor să ai urechi în gură.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: