Skip to content
May 30, 2013 / raduvisanmiu

Arborele generaţiilor

Ieri, 29 mai 2013, în spaţiul Facultăţii de Drept, cu ocazia Finalei Naţionale a programului “Compania”, echipa Memoriae a “lansat” Arborele generaţiilor (Copacul familiei), conţinând mesaje despre importanţa familei şi a cunoaşterii înaintaşilor. Copacul s-a bucurat de o mare apreciere şi a fost un mod ideal de atragere a atenţiei asupra standului nostru (n.n. – echipa Memoriae).

Mesajele introduse în “arbore” sunt:

Familia e o frânghie ale cărei noduri nu se desfac niciodată.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Supuşii au de suferit când regele nu ştie să conducă, aşa cum au de suferit cei dintr-o familie când gospodina nu e pricepută.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

A-şi lăuda copilul e a se lăuda pe sine; a-şi certa părintele e a se veşteji pe sine.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Cine nu e supus părinţilor săi nu e sincer sau credincios nici cu prietenii.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Familia este patria cea mică.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o conduc şi raspund de ea în faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

In căminul familiei, tinerii trebuie să respecte pe părinţi, în afara căminului pe toată lumea, iar în singurătate pe ei înşisi.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Orice tineri care se căsătoresc, el şi ea, ar trebui să intre în căsătorie cu credinţa că, din toată omenirea, numai urmaşii lor sunt destinaţi să ducă mai departe viaţa pe pământ (sarcină de care, bineînţeles, trebuie să fie DEMNI).

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Familiile noastre trebuie să fie mici bisericuţe, iar casele noastre mici temple, unde să-I slujim Domnului cu dragoste.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Cel care îşi dă osteneala pentru părinţii săi nu trebuie nici măcar să pomenească de ea.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Familia este nucleul civilizaţiei.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

 Cine nu a sădit un pom, nu a clădit o casă sau nu a crescut un copil, acela a trăit fără folos.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

 Cui nu-i pasă ce a fost înaintea lui nu va avea comprehesiune pentru generaţiile ce vor urma.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

 „Îmi sunt dragi înaintaşii/ Încerc în faţa lor/ Un profund sentiment de admiraţie şi evlavie/  Îi iubesc atât pentru că au trăit/ Cât şi pentru faptul că au murit.. Au fost capabili să moară./ Au găsit resurse extraordinare/ Ca să se lupte cu noaptea cea veşnică/ În chinuri numai de ei ştiute./ Au înfruntat-o cu bărbăţie/ şi şi-au dat obştescul sfârşit./ Acum, când mă pregătesc să fiu înaintaş,/ Sărut cu evlavie umbra înaintaşilor mei.” – Marin Sorescu („Înaintaşii”)

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Cine nu are cunoştinţă despre ceea ce s-a petrecut înainte ca el să se nască va rămâne veşnic un copil.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

„Cred că în mai toate familiile există un om deosebit, unul al cărui spirit trebuie onorat prin evocarea lui periodică. Şi pentru că fiecare dintre noi are nevoie de repere vii, acest om, atunci când există, nu trebuie pierdut niciodată din memoria urmaşilor.” – Gabriel Liiceanu („Scrisori către fiul meu”, p.149)

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

„Adevărul e că, de la o vârstă încolo, începem să ne tragem îndărăt; scurtându-se, timpul vieţilor noastre cere să fie îmbogăţit cu viaţa celor care ne-au precedat. Sau poate pentru că în curând nu vei mai fi, te întorci spre cei care nu mai sunt? Fapt e că începi să-ţi dezgropi părinţii, să-ţi forţezi memoria pentru a scoate la suprafaţă până şi lucrurile cele mai mărunte pe care le-ai trăit cu ei. [….]” – Gabriel Liiceanu („Scrisori către fiul meu”, p.149-150)

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Toate familiile au o istorie care, indiferent cât de banală ar părea, merită aflată.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Cunoscându-ne stămoşii noştri, putem să înţelegem mai bine cine suntem – creind o legătură de familie, legând trecutul de prezent şi contruind un „pod” către viitor.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

De la Adam şi Eva, toţi suntem, până la urmă, o apă şi-un pământ.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Chipurile înaintaşilor noştri sunt ca oglinde magice, prin care putem vedea trecutul, prezentul şi viitorul.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Genealogia, ca manifestare a omului de a urmări curgerea unui neam, apare ca o treaptă obligatorie în evoluția sa spirituală.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

O perspectivă pesimistă: o persoană trăieşte cât este ţinută minte. Astfel, a-şi ţine strămoşii vii este, pentru un înaintaş, o bucurie asemănătoare cu cea a medicului care aduce un pacient la viaţă.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

„Trunchiul familiei noastre/Are rădăcini adânci în timp./ La arbore genealogic,/ Cu rădăcinile adânci,/ Este ştiut şi este logic/ Crengile să nu îi frângi.” (din „Arbore genealogic”, Dumitru Delcă)

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Când te binecuvânteaza părintele poţi urca cu bine şi muntele.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Într-un oraş unde nu ai rude, dreapta cugetare îţi va fi rudă.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Rufele murdare se spală în familie.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

O familie nu e o formulă. O familie e o ţesătură adâncă, făcută din cele mai tari fire, mai fierbinţi şi mai nevăzute.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Prin familie viaţa individului se eternizează. Precum se cufundă în trecut prin strămoşii săi, tot aşa ia stăpânire viitorul prin descendenţii săi.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Toţi suntem fii sau fiicele unei familii.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Părinţii au mai mare grijă de fericirea copiilor, decât copiii înşişi, căci ei nu se lasă orbiţi de patimi sau imbolduri necugetate şi orânduiesc totul cu mai multă înţelepciune, astfel încât cu timpul şi copiii să se declare multumiţi.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Cui nu-i pasă ce a fost înaintea lui nu va avea comprehesiune pentru generaţiile ce vor urma.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.

www.serviciimemorialistice.wordpress.com, www.copaculcuravase.wordpress.com

Advertisements

One Comment

Leave a Comment
  1. tudorvisanmiu / May 30 2013 7:27 am

    Reblogged this on Servicii Memorialistice.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: