Skip to content
February 8, 2014 / raduvisanmiu

Valoarea culturii

copaculcumaximeregale

“Puterea unui stat suveran nu se măsoară după forţa brutală sau după numărul baionetelor şi nici după extinderea şi mărimea suprafeţei sale, ci mai degrabă după nivelul intelectual şi cultural al locuitorilor săi.
Numai prin ştiinţă şi cultură putem să întărim prezentul şi să pregătim bazele unui viitor rodnic. După cum în sistemul vieţii materiale spiritul pune în mişcare materialitatea, tot aşa în sistemul vieţii sociale forţa unei naţiuni creşte prin înrâurirea însuşirilor ei morale.”

– Regele Ferdinand I al României

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: